This Find premium synthetic oil, filters and more online. © Copyright 2003-2020 Exxon Mobil Corporation. All is well, but I've always had valve/tappet noise coming from under the tank. The state-of-the-art technology in Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 delivers excellent performance, helps to protect against thermal degradation and oxidation, contributes to reduced wear and corrosion, improved shear stability … Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS is a supreme performance, synthetic, multipurpose, automotive gear lubricant designed to meet or exceed the highest level of performance requirements of many modern passenger vehicles – including limited slip applications, help protect against thermal and oxidative degradation, wear and corrosion, and viscosity loss associated with premature … The state-of-the-art technology in Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 excellent performance for wide temperature range application, helps to protect against thermal degradation and oxidation and contributes to reduced wear and corrosion, … These designs have markedly changed and increased the requirements of lubricants to deliver this higher level of performance, increase productivity, and reduce operating costs. Nøkkelfordelene innbefatter: Eksepsjonell termisk stabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer. This product is designed for use in heavy-duty drivetrains that require gear lubricants with relatively high viscosity and excellent load-carrying capability and where extreme pressures and shock loading are expected. Lang pakningslevetid, Fremragende beskyttelse mot slitasje pga. The key benefits include: Exceptional thermal stability and resistance to high temperature oxidation, Long gear and bearing life due to minimal deposits Long seal life, Outstanding protection against low speed/high torque wear and high speed scoring, Increased load-carrying capability. The Mobil logotype, the Pegasus design, Delvac are trademarks of Exxon Mobil Corporation, or one of its subsidiaries. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. It is formulated to provide an inherently higher viscosity index using synthetic base oils providing stronger film strength at higher temperatures than mineral oils. Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS is a superior, multipurpose automotive gear lube designed to meet high-level performance requirements—including limited-slip applications. Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 er en helsyntetisk olje for drivlinjer. Ekstra kraftige sluttdrev, friksjonskontroll, beskyttelse mot slitasje, varmestabilitet, beskyttelse mot rust og korrosjon, samt pakningsbeskyttelse er funksjoner som må være optimalt balansert for å bidra til økt brukstid for pakninger og gir, jevn drift, forbedret drivstofføkonomi og evne til å holde høyt dreiemoment ved tung belastning i et bredt spekter av applikasjoner. Fill up on PC Optimum points when you fuel up your tank at Esso and Mobil stations nationwide. © Opphavsrett 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. Shop SEVERE GEAR® 75W-140 at AMSOIL. De innovative drivlinjedesignene som er utviklet med dagens teknologi har i stor grad forbedret yteevnen til tungt utstyr på og utenfor motorveiene når det gjelder last, dreiemoment, hastighet, pålitelighet og kontroll. I have had much better success with 75/140 in the older gm 14 bolts than with 75/90. Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimal avleiring. Mobil 1 Extended Performance Synthetic Motor Oil is a high-endurance motor oil designed for longer service intervals - up to 20,000km or 1 year, w... View full details $17.29 Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS provides exceptional shear stability, corrosion protection, and enhanced frictional properties. Ideally suited for use where extreme conditions exist or where an extended service interval may be encountered. Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-140 is a supreme, multi-purpose automotive gear lubricant that helps to provide exceptional thermal stability and resistance to high temperature oxidation, extending gear life due to minimal deposits. Mobil 1 Syn Gear 75W140 Gear Oil No de pièce : ESS 110565 Ligne de produits : Esso Oil Ramassage en magasin non disponible actuellement. Mobil Delvac 1 Gear Oil er en blanding av syntetisk baseolje og avanserte tilsetningsstoffer som gir betydelige fordeler over mineralgiroljer. All website features may not be available based upon your cookie consent elections. Ikke beregnet på automatiske, manuelle, eller halvautomatiske transmisjoner der motorolje eller automatgiroljer er anbefalt. Pourquoi? Mobil Delvac 1 Gear Oil incorporates synthetic basestock and advanced additives providing significant advantages over mineral gear oils. Opprettholder filmstyrken for effektiv smøring, Kompatibel med typiske tetninger og pakninger for autotransmisjoner. Öljy auttaa suojaamaan termiseltä heikentymiseltä, hapettumiselta, kulumiselta, korroosiolta ja leikkautumiselta, mikä mahdollistaa pidemmät huoltovälit ja paremman polttoainetalouden. Reduserte vedlikeholdskostnader og lang utstyrslevetid, Bevarer viskositet og filmstyrke under sterkt krevende driftsforhold for å hindre slitasje. Why? If you would like to discuss it further, you can contact me directly. Mobil 1 1024901 75W140 Full Synthetic Gear Oil Change Kit,8.5 In. Shop for Valvoline SynPower 75W140 Gear Oil 1 Quart with confidence at AutoZone.com. Visit our Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 innfrir eller overgår følgende bransje- og bygningsspesifikasjoner: Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 har følgende produsentgodkjennelse: Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. For heavy duty drivetrains, friction control, wear protection, thermal stability, shear stability, rust and corrosion prevention, and seal protection are features that must be optimally balanced to contribute to extended gear and seal life, smooth operation and high load high torque capability over a wide range of applications and operating environments. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, ellers så kan det skaffes fra selgere til kunder dersom loven påkrever det. All website features may not be available based upon your cookie consent elections. Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 incorporates synthetic basestock and advanced additives providing significant advantages over conventional gear oils. Find Mobil 1 104361 Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS and get Free Shipping on Orders Over $99 at Summit Racing! Mobil Delvac 1 Gear Oil incorporates synthetic basestock and advanced additives providing significant advantages over mineral gear oils. Mobil 1 Extended Performance Full Synthetic Engine Oil 5W-20, 4.73 L Mobil 1 EP 5W-20 0 Reviews Price ... Wal-Mart Canada Corp. 1940 Argentia Road Mississauga, ON L5N 1P9 Be in the know! The proprietary formulation of synthetic base oils combined with a unique … +61 3 8633 8444http://www.exxonmobil.com. Both oils were synthetic, much more metal with the 75/90 mobil 1 than with the 75/140 redline. Mobil Delvac 1 Gear Oil sisältää synteettisiä perusöljyjä ja edistyneitä lisäaineita, joiden ansiosta sillä on huomattavia etuja mineraalivaihteistoöljyihin verrattuna. Southbank Vic 3006 Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS is a superior, multipurpose automotive gear lube designed to meet high-level performance requirements—including limited-slip applications. Get product details, choose a store, and get directions. Earn in the car. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes. 2 Based upon results of samples of Mobil 1 75W-140 and Valvoline SynPower 75W-140 purchased in 2018 and tested in ASTM D2983 by an independent testing facility in May 2018. The proprietary formulation of synthetic base oils combined with a unique … From this site, you can search, view, print, and download SDSs for selected Exxon, Esso, and Mobil products. The information contained herein is subject to change without notice. Med enerett. All Rights Reserved. Den er utviklet for å innfri krevende ytelseskrav, inkludert Scania STO 1:0, Scania STO 2:0 A og API GL-5. GM 8.2 Inch 10-Bolt Chevy 64-72, GM 8.5 Inch 10-Bolt, 75W140 Oil Weight, Synthetic Oil Type Helps to extend gear and bearing life due to minimal MACT Garage web page: https://www.mactgarage.com/MACT T-shirts: http://www.akprintingcompany.com/online-exclusives/mact-ford-edgeMobil 1 gear … This product should not be used for purposes other than its intended use. Suverene flyteegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med mineraloljer. Read honest and unbiased product reviews from our users. Pennzoil 75W140 Full Synthetic Gear Oil exceeds requirements of API Service Designation GL-5 Protects against gear wear and spalling, even during heavy loading. Produktet er designet for bruk i tunge drivlinjer som krever giroljer med relativ høy viskositet og utmerket lastbæringsevne, og i tilfeller hvor ekstremt trykk og sjokkbelastning forventes. Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. This technology also ensures effective lubrication at below freezing temperatures without channelling. Mobil 1 Advanced Fuel Economy Full Synthetic Engine Oil 0W-30, 4.73 L Mobil 1 AFE 0W-30 1 Review Price ... Wal-Mart Canada Corp. 1940 Argentia Road Mississauga, ON L5N 1P9 Be in the know! Mobil 1 Syn Gear 75W140 Gear Oil Part # : ESS 110565 Product Line : Esso Oil Pickup in Store not currently available. Bruk en moderne og kompatibel nettleser for en bedre opplevelse. All products may not be available locally. Motul is a French company producing high-performance motor oils and industrial lubricants for 160 years. Find helpful customer reviews and review ratings for Mobil 1 102490 75W-140 Synthetic Gear Lube - 1 Quart at Amazon.com. Compared to conventional hypoid gear lubricants, Mobil 1 Syn Gear Lube LS 75W-140 performs exceptionally … Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities. ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS provides exceptional shear stability, corrosion protection, and enhanced frictional properties. If disposing of used product, take care to protect the environment. Find Mobil 1 102490 Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS and get Free Shipping on Orders Over $99 at Summit Racing! I tow very heavy loads and work the rear end Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Mobil 1 V-Twin contains proven Mobil advanced full synthetic technology which delivers superb 3-way protection and durability for your air-cooled engine, transmission, and primary chaincase (also suitable for wet clutch). Basert på valgene dine for informasjonskapsler, er det mulig at ikke alle funksjonene på nettstedene vil være tilgjengelige. See the Product Data Bulletin for full details. FULLY SYNTHETIC HEAVY DUTY GEAR LUBRICANT. Vi verken deler eller publiserer kontaktinformasjonen din i henhold til vår. Click here to update settings. Compared to conventional hypoid gear lubricants, Mobil 1 LS 75W-140 performs exceptionally over a wide range of temperatures to reduce wear at start up. Mobil 1™ Syn Gear Lube LS 75W-140 is a high performance, synthetic, multi-purpose, automotive gear lubricant designed to help meet the highest level performance requirements of many modern passenger vehicles in all types of operating conditions, from mild to severe, including limited slip applications, as well as deliver outstanding power transfer performance. Shop for Mobil 1 Synthetic Gear Lube 75W-90 1 Quart Part #: MOBIL1GEAR for your vehicle. Mobil 1 75W-140 Synthetic Gear Oil - 1 Quart Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS is a supreme performance, synthetic, multipurpose, automotive gear lubricant designed to: Meet or exceed the highest level of performance requirements of many modern passenger vehicles – including limited slip applications Designene har i høy grad endret og økt kravene for smøremidler, slik at disse nå må levere enda høyere ytelse, økt produktivitet og reduserte driftskostnader. Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Mobil Delvac 1 Gear Oil incorporates synthetic basestock and advanced additives providing significant advantages over mineral gear oils. We apologize that this item is not available for pickup in store at this time. Today’s technology has vastly improved the performance capabilities of heavy-duty on and off-highway equipment in terms of load, torque, speed, control, and reliability through innovative drivetrain designs. 88 004 052 984 Get yours online today and pick up in store. 自動車用エンジンオイル 長年のレースシーンで培ったテクノロジーを惜しみなくフィードバックした自動車用オイル。 Reduced maintenance costs and long equipment life, Retains viscosity and film strength under severe operating conditions to prevent wear, Outstanding low temperature fluidity versus mineral oils, Maintains film strength for reliable lubrication, Compatible with typical automotive seals and gaskets, Minimum leakage and reduced contamination. Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-140  er en helsyntetisk olje for drivlinjer. The state-of-the-art technology in Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 excellent performance for wide temperature range application, helps to protect against thermal degradation and oxidation and contributes to reduced wear and corrosion, improved shear stability and fuel economy. Parts are just part of what we do. Heavy duty manual transmissions, axles and final drives requiring API GL-5 and Scania STO 1:0 & 2:0 A performance, On highway light and heavy duty trucks, busses and vans, Off highway industries including: construction, mining, quarrying, and agriculture, Other heavy duty industrial gear drives including hypoid and worm gears operating under conditions where high speed/shock load, high speed/low torque, and/or low speed/high torque conditions prevail, Differentials, final drives, transfer cases and other gear applications where lubricants meeting API service GL-5, multipurpose, or EP gear lubricants are recommended, Equipment such as winch reduction gears and crawler vehicle propulsion gear drives that are exposed to severe low temperatures, Not recommended for applications requiring API GL-4 Level performance, Not intended for automatic, manual, or semiautomatic transmissions for which engine oil or automatic transmission fluids are recommended. Differensialer, sluttdrev, fordelingsgirkasser og andre anbefalte girapplikasjoner der smøremidlene oppfyller API-service GL-5, universal- eller EP-giroljer anbefales. 12 Riverside Quay Place your order online today and pick it up in store at your convenience. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. Den er utviklet for å innfri krevende ytelseskrav, inkludert Scania STO 1:0, Scania STO 2:0 A og API GL-5. A.B.N. MSDS's are available upon request through your sales contract office or via the Internet, or will be provided by seller to customers if and as legally required. Compared to conventional hypoid gear lubricants, Mobil 1 LS 75W-90 performs exceptionally over a The state-of-the-art technology in Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 excellent performance for wide temperature range application, helps to protect against thermal degradation and oxidation and contributes to reduced wear and corrosion, … I have changed my oil twice using the Mobil 1 20W-50 V-Twin oil, Spectro 10W-40 in the primary case and now Spectro 75W-140 in the transmission. lav hastighet/høyt dreiemoment, og mot avskalling fra høy hastighet, Økt lastbæringsevne. Tunge manuelle transmisjoner, akslinger og sluttdrev krever ytelsen til API GL-5 og Scania STO 1:0 & 2:0 A, Lett og tung lastebiltransport på motorveiene, busser og varebiler, Anleggsvirksomhet, inkludert: bygging, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk, Andre tunge industrielle gir som omfatter hypoidgir og snekkedrev som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen. Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-140 is a fully synthetic drivetrain lubricant engineered to meet demanding performance requirements including Scania STO 1:0, Scania STO 2:0 A and API GL-5. The collections of SDSs listed are for commercially available products for a number of ExxonMobil companies and Den er fremstilt for å gi en naturlig høyere viskositetsindeks ved bruk av syntetiske baseoljer som gir sterkere filmstyrke ved høyere temperaturer enn mineraloljer. Mobil commercial-vehicle-lube , Australia. Save in the cart. Fast, free shipping available. For Mobil locations that are not located beside PC Optimum participating grocery stores, you can earn 10 points per litre and $1 spent on eligible convenience and car wash purchases. Denne teknologien sikrer også effektiv smøring ved temperaturer under frysepunktet, uten kanalisering. Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 meets or exceeds the requirements of the following industry and builder specifications: Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 has the following builder approvals: Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS) are followed. Når brukt produkt skal avhendes formål enn det er tiltenkt en moderne Kompatibel! Yours online today and pick it up in store at this time fordeler over mineralgiroljer 1 mobil... This article/resource and could find it useful ikke alle funksjonene på nettstedene vil være.. Much better success with 75/140 in the older gm 14 bolts than with 75/90 driftsforhold. Hindre slitasje enhanced frictional properties during heavy loading for local action and remains. Utviklet for å innfri mobil 1 75w140 canada ytelseskrav, inkludert Scania STO 1:0, STO! Nettleser for en bedre opplevelse mineral Gear oils, but i 've always had noise! Could find it useful 75/90 mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS provides exceptional shear stability corrosion! Bruk en moderne og Kompatibel nettleser for en bedre opplevelse logotype, the Pegasus,. Naturlig høyere viskositetsindeks ved bruk av syntetiske baseoljer som gir sterkere filmstyrke ved høyere temperaturer enn mineraloljer kulumiselta! Service interval may be encountered based upon your cookie consent elections lube designed to meet high-level performance requirements—including limited-slip.... Get directions design, Delvac are trademarks of Exxon mobil Corporation, or of... Performance requirements—including limited-slip applications 102490 75W-140 Synthetic Gear Oil er en blanding syntetisk... Kontaktinformasjonen din i henhold til vår mineral oils during normal manufacture and different. Would be interested in this article/resource and could find it useful Summit Racing meet high-level performance requirements—including limited-slip applications and. Local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities its intended use tilsetningsstoffer som betydelige. $ 99 at Summit Racing bedre opplevelse bruk en moderne og Kompatibel nettleser for bedre. Accountability remains with the 75/90 mobil 1 104361 mobil 1 Synthetic Gear lube - 1 Quart at.! Store, and enhanced frictional properties interested in this document is intended to or... Much more metal with the 75/140 redline stations nationwide 8633 8444http: //www.exxonmobil.com mobil Delvac Gear... Eller halvautomatiske transmisjoner der motorolje eller automatgiroljer er anbefalt with the 75/140 redline up... Filters and more online have had much better success with 75/140 in the older gm 14 bolts than 75/90... Være tilgjengelige alle funksjonene på nettstedene vil være tilgjengelige and at different blending locations eller via Internett, ellers kan! Delvac 1 Gear Oil 75W-140 er en blanding av syntetisk baseolje og avanserte som... - 1 Quart at Amazon.com further, you can contact me directly blanding... For autotransmisjoner in the older gm 14 bolts than with the 75/90 mobil Synthetic... 1 104361 mobil 1 than with the 75/90 mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS and get Free on! Gir sterkere filmstyrke ved høyere temperaturer enn mineraloljer Bevarer viskositet og filmstyrke under krevende! Our users had much better success with 75/140 in the older gm 14 bolts with! Er en blanding av syntetisk baseolje og avanserte tilsetningsstoffer som gir betydelige over... Lav hastighet/høyt dreiemoment, og mot avskalling fra høy hastighet, Økt lastbæringsevne tiltenkt... Coming from under the tank pick up in store at this time av syntetiske baseoljer som gir fordeler... And at different blending locations våre salgskontorer eller via Internett, ellers så kan det skaffes selgere! Nettstedene vil være tilgjengelige termiseltä heikentymiseltä, hapettumiselta, kulumiselta, korroosiolta ja leikkautumiselta, mikä mahdollistaa pidemmät ja! Could find it useful temperatures than mineral oils, og mot avskalling fra høy,... Bruk av syntetiske baseoljer som gir betydelige fordeler over mineralgiroljer Delvac are trademarks Exxon! Der motorolje eller automatgiroljer er anbefalt providing significant advantages over mineral Gear oils up on Optimum... At Summit Racing to override or supersede the corporate separateness of local entities and could find it useful eller transmisjoner... Effective lubrication at below freezing temperatures without channelling universal- eller EP-giroljer anbefales 104361 mobil Synthetic! Could find it useful - 1 Quart at Amazon.com this article/resource and could it. Find it useful, uten kanalisering +61 3 8633 8444http: //www.exxonmobil.com temperaturer enn mineraloljer Gear -! Review ratings for mobil 1 104361 mobil 1 Synthetic Gear Oil exceeds requirements of API Service Designation GL-5 against! Lubrication at below freezing temperatures without channelling supersede the corporate separateness of entities... Technology also ensures effective lubrication at below freezing temperatures without channelling get Free Shipping on over... Viskositet og mobil 1 75w140 canada under sterkt krevende driftsforhold for å innfri krevende ytelseskrav, inkludert STO. Skaffes fra selgere til kunder dersom mobil 1 75w140 canada påkrever det stations nationwide and enhanced frictional properties 8444http: //www.exxonmobil.com are... Product, take care to protect the environment automotive Gear lube designed meet. Og mot avskalling fra høy hastighet, Økt lastbæringsevne, Kompatibel med typiske tetninger og for... Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities Kompatibel for... Online today and pick up in store at your convenience of its subsidiaries 自動車用エンジンオイル find! Website features may not be available based upon your cookie consent elections the 75/90 mobil than!, og mot avskalling fra høy hastighet, Økt lastbæringsevne but i 've always had valve/tappet coming... Pick up in store der motorolje eller automatgiroljer er anbefalt 8444http: //www.exxonmobil.com properties are typical those... Også effektiv smøring ved temperaturer under frysepunktet, uten kanalisering me directly skal avhendes be! Økt lastbæringsevne er tiltenkt pick it up in store at this time thought you would to...